İnfertis Teknik Özellikleri

INFERTIS 90’ın Teknik Özellikleri

 

  • Sülfat formuna en hızlı mineralizasyona yol açan 2-4 mikronluk küçük partiküllere sahip mikrogranül formunda, %90’lık S formunda elementel kükürttür.
  • Hızlı dağılma, yayılma ve düşük bir dozda bitkiye yarayışlı özelliklere sahip tek kükürt formudur.
  • Fertigasyon (damlama sulama), püskürtme ve ayrıca suda çözünür ve diğer gerekli mikro elementlerle birlikte kullanılabilen tek kükürt formudur.
  • Yüksek/yoğun azot, fosfor, potasyum kullanılan alanlar, yüksek kükürt eksikliği olan topraklar ve kükürt ihtiyacı olan ürün topraklarının sağlığını düzeltir.
  • Kükürt türevlerinin en ekonomik etkiye sahip formudur.
  • Düşük dozda kullanımı onaylanmış tek kükürt formudur.